Liika ravinnekuormitus on järkyttänyt pinnanalaista kesää

Kesä on kasvukausi myös pinnan alla. Veteen tunkeutuva auringonvalo tuo kasveille energiaa, jonka avulla ne yhteyttävät, kasvavat ja lisääntyvät. Viime aikoina tämä kasvu on kuitenkin ollut liiallista. Ilmiö on nimeltään rehevöityminen ja on seurausta vesiluonnon liiallisesta ravinnekuormituksesta. Rehevöitymien johtaa veden samenemiseen, lajisuhteiden muutoksiin ja hapen loppumiseen pohjanläheisistä verikerroksista. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi kivet ja kalliot peittävinä rihmalevien mattoina, särkikalojen yleistymistä, pohjaeläinten joukkokuolemina ja virkistyskäyttöä haittaavina sinilevien massaesiintymisinä.

Harmaahylkeitä voi nähdä Ruissalonkin vesillä
Silakka on tärkeä lenkki Itämeren ravintoketjussa