Alltför stor näringsbelastning har rubbat sommaren under vattenytan

Sommaren är växtperiod även under ytan. Solljuset som tränger ner i vattnet ger växterna energi, som hjälper dem att assimilera, växa och förökas. Under den senaste tiden har denna tillväxt ändå varit överflödig. Fenomenet kallas övergödning och är en följd av överflödig näringsbelastning i vattennaturen. Övergödning leder till att vattnet blir grumligt, artförhållandena förändras och syret tar slut i vattenlagren nära bottnen. I praktiken syns detta till exempel som stenar och klippor täckta av mattor av trådalger, spridningen av karpfiskar, massdöd bland bottendjur och algblomning som stör rekreationsändamål.

Gråsälar kan observeras även i Runsalas vatten
Strömmingen är en viktig länk i Östersjöns näringskedja