Runsala reser sig ur havet
En ö formad av odling och villakultur
Livet i Runsalas villor

Runsalas historia

I Runsalas varierande landskap syns den hundraåriga dialogen mellan människa och natur. Ön uppstod på kartan för länge sedan till följd av att istiden och Östersjöns sjö- och havsskeden formade landskapet. Människorna bosatte sig på öarna nära Runsala på medeltiden. Runsala ö var först en gemensam betesmark och fiskebas, tills man sakteligen började bearbeta marken på Runsala till åkrar och människorna ändrade öns utseende. I mitten av 1800-talet började man bygga villor på Runsala och ön blev sakteligen en rekreationsplats för alla stadsbor och har bevarat sin charm fram till idag.

 

Kultursevärdheter del I
Kultursevärdheter del II