Runsala reser sig ur havet

Runsalas struktur uppstod under istiden och Östersjöns sjö- och havsfaser efter istiden, då djupa sprickdalar, branta åsar och moränformationer och jämna lermarker uppstod.

Runsalas högsta toppar reste sig ur havet för cirka 5 400 år sedan. Dessa klippiga backar har varit grynnor sköljda av havet och delvis saknat träd. Den morän som sköljdes upp har på flera backsluttningar hopat sig till strandskikt. Även sandbankarna under vattenytan vid södra udden av Saroudden har uppstått till följd av vågorna och havsströmmarna.

Inlandsisen förde med sig stora stenblock till Runsala. Av Runsalas stora flyttblock är Kukkarokivi den mest berömda. Flyttblocket ligger i havet norr om Runsalas västra spets och sträcker sig 17 meter ovan vattenytan.

Landhöjningen bearbetar Runsala landskap än idag. Runsala reser sig 4–5 millimeter ur havet årligen, vilket blir en halv meter på ett sekel.