Kultursevärdheter del II

Runsala gård

Runsala gård i närheten av Folkparken var öns centrum fram till 1840-talet. Gårdens karaktärsbyggnad byggdes år 1901, eftersom den ursprungliga karaktärsbyggnaden från 1720-talet brann ner två år tidigare. I gårdens nyttoträdgård, som grundades 1754, växte förutom örter äppel-, päron- och plommonträd samt syrener och sibiriskt ärtträd.

På den steniga åkern och betesmarkerna nära gården trivs många sällsynta och hotade insekter, och kring strandängarna och herrgårdsåkrarna trivs även många andra arter från tofsvipor till rådjur.

Strandpromenaden och Folkparken

En tomt på Runsala gjordes 1846 ett rekreationsområde för allmänheten och gavs namnet Allmänna promenaden. Den flyttades 1860 från närheten av Choraeus källa till sin nuvarande plats. Promenaden blev ett sommarutflyktsmål för Åboborna, där man bland annat promenerade. Området fick senare namnet Folkparken.

I dagens Folkpark önskas besökarna välkomna av restaurang Villa Promenade.En av Europas äldsta musikfestivaler Ruisrock har också ordnats i Folkparken sedan 1973.

Varvet på Runsala

Åbo Båtvarf grundades 1889 på Hevoskari-udden på Runsala. På området byggdes en stor varvsbyggnad, en verkstad, båthallar och ett mastskjul och den gamla villan var varvets kontor. När verksamheten på varvet upphörde 1954, tog Åbo hamn över byggnaderna. Det offentliga namnet Åbo stads varv blev i sakta mak namnet Runsala varv.

Efter 2013 såldes största delen av byggnaderna och området till bogserbåtsvarvet Alfons Håkans Oy. Det gamla varvsområdets användningsändamål har varit det samma i mer än hundra års tid, i området ligger ännu docknings- och varvsverksamhet, båtförvaring och ett båtbyggeri. Den stora varvssalen är festlokal sommartid. Idag finns det även en restaurang, ett kafé och en inredningsbutik i området.

Runsala herrgård 1965 / Bild: Åbo museicentral/Allan Salomaa
Runsala herrgård 1965 / Bild: Åbo museicentral/Allan Salomaa