En ö formad av odling och villakultur

På medeltiden fanns det inte ännu fast bosättning på Runsala utan ön var en gemensam betesmark och fiskebas. Samtidigt, på 1200-talet, övergick Runsala i Åbo slotts besittning. Ön bevarades som betesmark fram till mitten av 1500-talet då den blev hertigen av Finlands jaktpark och kungsherrgård. Åkrarna gav mat åt folket på Åbo slott.

Nästa århundrade överlämnades Runsala herrgård till generalguvernören och senare blev den landsherrens ämbetshus fram till 1844. För att bosätta lantgårdens arbetskraft grundades sammanlagt 15 torp på ön.

I slutet av 1845 övergick Runsala med godkännande av ryska kejsaren till Åbo stad ”för eviga tider”. Nästa år styckade man upp ön i tomter för sommarvillor åt stadens borgare, men odlingen på ön pågick ännu. I sakta mak i början av 1900-talet började Runsala allt mer formas till fritidsplatsen för alla stadsbor, även om ön fram till 1950-talet bevarades lantlig med boskap och omfattande sädesåkrar.

Kartan visar hur omfattande åkerodlingarna var på ön ännu på 1890-talet. / Bild: Åbo museicentral
Kartan visar hur omfattande åkerodlingarna var på ön ännu på 1890-talet. / Bild: Åbo museicentral
Den nya skiftesindelningen på Runsala (1917) / Bild: Åbo museicentral
Den nya skiftesindelningen på Runsala (1917) / Bild: Åbo museicentral
Villa Romas åker i början av 1900-talet / Bild: Åbo museicentral
Villa Romas åker i början av 1900-talet / Bild: Åbo museicentral
Runsala herrgård 1965 / Bild: Åbo museicentral/Allan Salomaa
Runsala herrgård 1965 / Bild: Åbo museicentral/Allan Salomaa