Kultursevärdheter del I

Choraeus källa

Choraeus källa har fått sitt namn efter författaren Mikael Choraeus, som var docent i vältalighet vid Kungliga Akademien i Åbo 1799–1802. Källan omnämndes på 1800-talet som en rekreationsplats där glada studenter och stadsbor utbringade skålar och njöt av källans uppfriskande vatten. På stenkanten vid källan finns inskriften FONS CHORAEI PHOEBEI PERENNIS – diktaren Choraeus eviga källa.

Åbo universitets botaniska trädgård

Rötterna till Runsala botaniska trädgård ligger i Åbo Akademis trädgårdar på 1600–1900-talen. I början av 1900-talet fick Åbo en ny trädgård då man grundade en botanisk trädgård i Storheikkilä som en del av det nygrundade finskspråkiga Åbo universitet. År 1956 flyttades trädgrården från Storheikkilä till Runsala där Åbo universitets nuvarande botaniska trädgård ligger.

Till den nuvarande trädgården hör en utomhusträdgård och sex växthus som förevisar fler än 5 000 växtarter och -sorter. Växtsamlingen är ett levande skyltfönster in i världens mångformade växtvärld. Trädgårdens främsta uppgift att bidra till den botaniska forskningen och undervisningen samt erbjuda rekreation för allmänheten.

Honkapirtti

Honkapirtti byggdes i östra Karelen i början av 1940-talet. Under ställningskrigstiden 1942 grundade infanteriregemente 14 en vapenbrödraförening och tanken på ett vapenbrödrahus uppstod. Utifrån idén byggde och reste männen Honkapirtti i vienakarelsk stil i Uhtua i Östra Karelen. Byggnaden flyttades till Runsala 1944 och nästa år överlämnades Honkapirtti i stadens ägo.

Kaféverksamheten på Honkapirtti inleddes 20 år senare. Kafé-restaurang Honkapirtti är en populär rast- och lunchplats för stadsborna som vistas ute på Runsala.

Bakom Honkapirtti ligger en av Runsalas finaste hassellundar. Vårtid är landskapet som vackrast då blåsipporna under hasselbuskarna blommar praktfullt.

Choraeus källa 1908 / Bild: Åbo museicentral/Lina Auer
Choraeus källa 1908 / Bild: Åbo museicentral/Lina Auer