Sommarens ljus och värme används för att föda upp ungar

Den nordliga sommaren är varm och ljus. Den får växterna att frodas, insekter och fågelungar att flyga samt kustvattnen att myllra av fiskyngel. Under sommaren är Runsala som ett stort naturens daghem där det överallt finns unga individer som tar sina livs första steg.