Sommaren på fågelskäret går åt till att föda upp ungar

Fågelskärets synligaste och högljuddaste invånare – tärnornas, måsarnas och storskarvarnas – sommar går åt till att föda upp ungar. De små ungarna kläcks i maj–juni beroende på arten. Bråda tider väntar för de fiskätande fågelungarnas föräldrar.

Ejderns ungar äter själva ryggradslösa djur i bräckvattendammarna eller i det grunda strandvattnet under moderns vakande öga. Gräs- och snatterandens ungar äter också självständigt medan modern vaktar intill. Däremot styr vitkindade gäss sina kullar till Runsalas huvudö för att beta örter på havsstrandängen, gräsplanen och annan öppen mark.

Sommaren är också kort för fågelskärets invånare. Under några sommarmånader växer de nykläckta fågelungarna till flygkunniga ungar, som lär sig att ta hand om sig själva och skaffa egen föda. Så småningom när dagarna blir kortare driver instinkten dem till att flytta och det blir tyst på skäret.

Silltruten är världens mest finländska fågel
På storskarvens meny finns alltid fisk
Fåglarna ökar naturens mångfald på karga skär