En sval början på sommaren kan ta bären ur skogen

Dvärgbuskarna – blåbär och lingon – trivs i moskogar. Blåbäret som trivs i friska moskogar blommar i slutet av maj med små röda och vasformade blommor. Sommarens bärskörd beror på lyckad blomning; en sval period minskar antalet pollinerare och i värsta fall kan frosten helt förfrysa blommorna. För det mesta finns denna risk inte på öarna så i Runsala får man smaka på blåbär från juli och framåt. Lingon som växer på torrare moar blommar först i juni när vädret vanligtvis redan är somrigare och därför är det ofta säkrare med lingonskörden än med blåbärsskörden.

Runsalas moskogar
Skogsvård för att skydda naturvärden
Ekorrbär, skogsstjärna och moskogens andra prydnader
Trädets liv efter döden