Vårtecken längs kusten

Strandängens ringa snötäcke smälter snabbt bort under vårsolen, men efter en hård vinter kan vårisen ännu dröja kvar i någon bukt. De första flyttfåglarna stannar för att äta på gräsmarkerna och på grunda ställen i vikarna där isen smält. För en del är dessa destinationen för flytten, häckningsområdet. Andra håller bara en kort rast- och matpaus innan resan fortsätter norrut. Bland fjolårets gulnade vass sticker nya klargröna skott upp mot ljuset. På samma sätt väcker vårsolen bottenväxterna och -djuren under ytan till en ny vår. Nu är det ljust igen och snart kommer värmen. I det grunda vattnet vid stranden plaskar de första lekande gäddorna.

Runsalas strandängar
Boskap sköter kulturlandskapet
Vadarfåglar trivs på öppen gräsmark, sjö- och vassfåglar föredrar grunda havsvikar