Våren fyller ädellövskogarna och lundarna med liv som syns och hörs

Vårens ankomst avslutar ädellövskogarnas och lundarnas slumrande vintertillvaro. Snön smälter bort i bäckar och solens värme påbörjar den nya växtperioden. Överallt stiger nya skott ur förnan och vårblommorna täcker marken. Pollinerarna surrar ovanför havet av blommor och luften fylls av en intensiv fågelsång. Trädens knoppar sväller och snart täcker deras lövverk allt i grönt.

Runsalas lundar
Återkommande sångtävling i lunden varje år
Nattens rovdjur väsnas i vårnatten
Lundens tidiga blomsterprakt
Liljekonvalj – vacker, men giftig nationalblomma
Runsalas fladdermöss: Flygsäsongen börjar