Moskogens vintervila

Moskogens invånare övervintrar var och en på sitt sätt. Lövträden fäller sina löv, men barrträden behåller sina barr över vintern. Båda har ändå lagrat stärkelse i sina stammar och rötter och koncentrerat sina cellsafter så att de är frostbeständiga. Barrträdens fördel är att de kan påbörja tillväxten och assimilationen direkt då förhållandena blir gynnsamma igen.

Snöytan är full av historier
Fåglarnas matningsplatser är till stor nytta – men kanske också till skada
Många sätt att övervintra
Det är varmare under snötäcket
Snövintrarna kan försvinna