Många sätt att övervintra

Under snövintrar övervintrar moskogens typiska risväxter, blåbär och lingon, i snödrivans skydd. Örtstammade växter klarar inte av kölden, utan deras ovanjordiska delar vissnar och dör bort. De överlever vintern antingen som frön eller underjordiska strukturer, såsom jordstammar eller rotstockar. Mossor och lavar däremot är så vana vid stränga förhållanden att de inte ens störs av några månaders frost. De fortsätter assimilationen så snart förhållandena tillåter det.

Snön berättar mycket om hur skogens djur tillbringar vintern. Skogshararna mumsar på aspens bark och rådjuren gräver fram föda från under snön. Mössen, sorkarna och näbbmössen ritar svaga spår då de hastigt vågar sig fram under snön. Rävens spår kryssar likt ett pärlband mellan träden och ekorren rensar kott på kott för att få sin dagliga fröranson. Mesflockens sång bryter tidvis skogens tystnad.

Rådjur / Bild: A. Kuusela
Rådjur / Bild: A. Kuusela
Ekorre / Bild: V-M. Suhonen
Ekorre / Bild: V-M. Suhonen