Runsalas vinter är full av fåglar
Vårblommorna övervintrar under marken inför nästa vår
Ursprungliga och nya hjortdjur
Även på vintern kan man beundra mossor och lavar på trädens stammar
Runsalas fladdermöss: Liv på sparlåga

Ekarna tillbringar vintern i vila

De robusta ekarna står tysta i snön på vintern, vinden böjer deras bara kvistar. Vintern är en ogynnsam årstid för lövträden: mörk, kall och torr. Träden har redan länge förberett sig för detta genom att lagra energi inför nästa växtperiod, fälla sina löv och avlägsna vatten från sina celler. Denna förberedande vinterhärdning försätter träden i vila, vilket möjliggör att de nu även klarar av sträng köld. Till skillnad från andra lövträd är det typiskt för vissa ekar att inte fälla en del eller största delen av sina löv, och i Runsala kan man på vintern ofta träffa på ekar som har kvar sina bruna löv. På grenspetsarna väntar ändå redan nya, färdiga knoppar på följande vår och de tusentals ekollonen som eken fällt under hösten är även de vinterhärdiga nya ekskott.