Karta över Runsala

Ön Runsala ligger utanför Åbo. Sydväst om den sju kilometer långa ön öppnar sig Airisto. Runsala är känd för sina ädelträdslundar och uråldriga ekar, men till öns mångsidiga livsmiljöer hör även till exempel moskogar, ängar och havsvikar. Du kan bekanta dig med Runsalas natur längs öns många varierande naturstigar som erbjuder naturupplevelser och många vackra villor.

 

Sevärdheter
Naturstigar
Busshållplatser
Natura-område
Terrängkarta

Naturskyddsområden

 

Runsalas naturskyddsområde blev betydligt större 2006 då Sydvästra Finlands miljöcentral fattade finansieringsbeslut om tre områden: Runsalas lundar (areal sammanlagt 248 ha), Runsalas fågelvikar och -stränder (94 ha) och Runsalas fågelkobbar (10 ha). Naturskyddsområdena är kopplade till avtalet mellan finska staten och Åbo stad om Runsala markägarskap. Genom avtalet övergick största delen av ön i stadens ägo. Samtidigt uppfylldes kraven i både lundskyddsprogrammet och i Natura 2000-nätverket.