Målgrupper

Upplevelsestigens grupper

Den huvudsakliga målgruppen för Runsala naturskola är elever i årskurserna 2–4 i Åbo. Ett årligt besök på naturskolan hör till planen för dessa klassers Upplevelsestig.

Upplevelsestigens svenskspråkiga grupper får sin undervisning i samarbete med Åbolands naturskola som drivs av Natur och Miljö.

 

Samarbete med läroanstalterna i regionen

Naturskolan samarbetar med läroanstalterna i regionen. Studerandegrupper inom natur- och miljöbranschen kan boka tid för en presentation av naturskolans verksamhet. Enskilda studerande eller små grupper kan även komma och följa med den praktiska undervisningen av elevgrupperna.

Naturskolan tar även årligen några studerande i arbetspraktik. Vid praktiken kan den studerande mångsidigt bekanta sig med naturskolans olika delområden. Den huvudsakliga rollen är att vara hjälplärare åt elevgrupperna men praktikanten får även delta i bl.a. planeringen av programmets innehåll och i beredningen av undervisningsmaterialet.

 

Kurser och evenemang

Naturskolan ordnar kurser i samarbete med andra aktörer. Utrymmena hyrs ut i liten skala även för utomståendes kurser. Kontakta naturskolläraren direkt om du har idéer eller önskemål om kurserna.

 

Uthyrning av lokalerna

Naturskolans lokaler hyrs efter övervägande ut till utomstående till exempel för möten eller kurser. Det är möjligt att hyra lokalerna endast vid sådana tidpunkter då naturskolan inte själv använder dem.