Kontaktuppgifter

Runsala naturskola
Runsala parkväg 215
20100 Åbo

nina.puistovaara@turku.fi
050 380 8388

Naturskolläraren är Nina Puistovaara och hon nås bäst per e-post. Per telefon nås Nina bäst eftermiddagar efter kl. 14. Du kan även skicka ett SMS och be henne ringa upp dig.

 

Runsala naturskola på Instagram

Anvisningar för ankomsten till naturskolan

Du kan ta Åbonejdens kollektivtrafiks busslinje 8 till naturskolan. Kontrollera avgångsplatsen och tidtabellen innan besöket. Bussen åker från Åbo centrum i regel klockan halv (t.ex. kl. 8.30) och från Runsala jämna timmar (t.ex. kl. 11.00). Vintertid trafikerar bussen med en timmes mellanrum och sommartid med en halvtimmes mellanrum så det är bra att gå till hållplatsen i god tid.

Kliv av bussen vid Åbo universitets botaniska trädgård. Skyltarna leder er från trädgårdens huvudport till naturskolan.