Sommarens ljus och värme används för att föda upp ungar

Den nordliga sommaren är varm och ljus. Den får växterna att frodas, insekter och fågelungar att flyga samt kustvattnen att myllra av fiskyngel. Under sommaren är Runsala som ett stort naturens daghem där det överallt finns unga individer som tar sina livs första steg.

Tack vare den rikliga mängden näring och värmen är sommaren den bästa tiden att föröka sig och föda upp ungar. Finlands sommar är ändå kort; under några månader ska en ny generation – fågelungar, grodyngel, kalvar och fiskyngel – hinna växa, bli självständiga och samla tillräckligt med krafter för att kunna flytta söderut eller övervintra. Det finns alltså ingen tid att slösa! Bråttom har också växterna, som måste hinna växa, producera frön och knoppar inför nästa vår och möjligtvis ännu samla reservnäring i sina rötter.