Anvisningar för besökarna

Att boka ett besök för klassen

Information skickas ute per e-post till Upplevelsestigens kontaktpersoner . Då höst- och vårterminen börjar kontaktar vår samarbetspartner Åbolands naturskolas naturskollärare Emilia Nordling direkt de svenskspråkiga skolorna och berättar om vilket program och vilka tidtabeller som erbjuds och tar emot reservationer.

Besöket på naturskolan ska alltid bokas på förhand. När du bokar ett besök ska du komma ihåg att ange följande uppgifter: skola, klass, antal elever, lärarens namn och telefonnummer. Ditt personliga telefonnummer är viktigt ifall det kommer någon brådskande information just innan besöket (t.ex. om besöket flyttas på grund av sjukfall).

En klass åt gången ryms med. Man kan överväga att slå samman små klasser, men då ska elevantalet absolut vara mindre än 30. Detta garanterar kvaliteten på undervisningen och elevernas säkerhet. Kom ihåg att vid bokningen berätta hur många elever det finns i din klass så att vi kan förbereda ett tillräckligt antal undersökningsredskap och annat material. Om ni inte kan komma den tid/dag som ni bokat ska ni anmäla ändringen i god tid.

Naturskolläraren planerar och genomför dagens program. Om ni har önskemål eller specialbehov angående besöket eller programmets innehåll ber vi er nämna dem redan då ni bokar tid. Vid behov kan vi anpassa dagens program så att det bättre passar gruppen.

 

Förberedelser inför besöket

För att dagen på naturskolan ska vara så lyckad som möjligt lönar det sig att förbereda sig på förhand. Det är bra att diskutera besökets syfte med eleverna och berätta om vilken utrustning de behöver och om hur man rör sig i naturen till exempel skoldagen innan besöket. Dagen på naturskolan är en skoldag och det finns en lärare på naturskolan precis som på den vanliga skolan.

 

Under besöksdagen

På naturskolan vistas vi utomhus i alla väder så det är väldigt viktigt att ha rätt utrustning. Läraren klär sig på ett sätt som föregår med gott exempel för eleverna.

Vintertid är köldgränsen -15 grader. Vid hård kyla eller storm kan vi komma överens om en ny tid. Också vid sjukdomsfall försöker vi hitta en ny ersättande tid.

Det är ytterst viktigt att den egna läraren deltar. Lärarens uppgift är att inspirera eleverna till att undersöka och leva sig in i händelserna. Den egna läraren är också ansvarig för sina elever och den som i första hand ansvarar för disciplinen.

 

Anvisningar för eleverna och föräldrarna

På naturskolan vistas vi långa tider utomhus i alla väder så det är väldigt viktigt att ha rätt utrustning. Det lönar sig hellre att packa med för mycket kläder än för lite. Till exempel väger regnkläderna inte mycket i ryggsäcken och om det kommer en skur kan de rädda hela resten av dagen. Vid kallt väder är det bra att ta med sig extra handskar och yllestrumpor. Ryggsäckarna förvaras i naturskolans utrymmen bakom låsta dörrar och behöver inte tas med ut i terrängen. Det är roligt ute i naturen i alla väder, bara man har rätt kläder.

Det är bra att äta en stadig frukost morgonen innan naturskolan. Alla har roligare om väntan på matpausen inte hindrar koncentrationen. Programmet varar ofta cirka 1,5 timmar och resten av tiden är avsedd för att äta matsäcken.

Det är bra att ta med sig mycket mat och dryck, för man blir hungrig ute i naturen. Skolans matsäck är ofta rätt liten så det kan vara bra att ta med sig påfyllning hemifrån. Frukt och bröd är bra matsäck.

Skräpmat (chips, läsk, godis osv.) hör inte hemma på naturskolan.

Vi försöker respektera miljön på alla sätt på naturskolan. Därför hoppas vi att ni i mån av möjlighet undviker engångskärl och -förpackningar (sugrörssaft osv.) i naturskolans matsäckar.

 

Åbo universitets botaniska trädgård

Ett besök i växthusen hör inte till naturskoldagen och kan inte bokas via naturskolan. Om ni är intresserade av att kombinera ert besök med växthusen ska ni kontakta den botaniska trädgården direkt (puutarharuissalo@utu.fi).