Verksamhet

Runsala naturskola, tidigare Tammenterho naturskola, inledde sin verksamhet 1995 vid Strandpromenaden. Naturskolan flyttade 2016 till Åbo universitets botaniska trädgård och de nya renoverade utrymmena stod klara hösten 2017. Naturskolan drivs av miljöskyddsenheten vid Åbo stads Stadsmiljösektor.

Naturskolan är en del av Åbo stads Upplevelsestig för skolor vars uppgift är att stöda och komplettera skolornas miljöpedagogik och erbjuda färdiga undervisningshelheter med beaktande av den aktuella läroplanen. Runsala naturskola har årligen fler än 4 000 besökare.

På naturskolan står upplevelserna och erfarenheterna i centrum, så en stor del av undersökningarna sker utomhus. Samtidigt som eleverna lär sig röra sig i naturen och iaktta och undersöka miljön utvecklas en positiv relation med naturen. Utöver egentliga naturskoldagar ordnas olika kurser och samarbete med andra lokala och nationella aktörer.

Runsala naturskola är ett certifierat utvecklingscentrum för LYKE-nätverket och är en regional främjare av Grön Flagg-programmet.