Vårens glädje hos alla och överallt

Längre dagar, milda sunnanvindar och solens värme för med sig den efterlängtade våren till Runsalas stränder, skogar och gräsmarker. Snön, isen och frosten ger vika för den nya växtperioden. Och med vilken kraft den kommer!

Överallt skjuter späda gröna, men beslutsamma skott upp ur marken, trädens knoppar sväller och blir nya löv. Vårblommorna öppnar sina blommor för att locka surrande pollinerare, ormarna värmer sig i solen, grodorna kväker i de mindre vattendragen och överallt ljuder fågelkonserten. Alla har samma ändamål: växa och föröka sig.