Kohderyhmät

Elämyspolkuryhmät

Ruissalon luontokoulun pääasiallisen kohderyhmän muodostavat turkulaiset alakoulun luokat 2-4. Yksi vuosittainen vierailu luontokoululle kuuluu näiden luokkien Elämyspolku -suunnitelmaan.

Ruotsinkielisten Elämyspolku-ryhmien opetus toteutetaan yhteistyössä Natur och Miljön ylläpitämän Åbolands naturskolan kanssa.

Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa

Luontokoulu tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Luonto- ja ympäristöalan opiskelijaryhmille voi varata ajan luontokoulun toiminnan esittelyyn. Yksittäisillä opiskelijoilla tai pienillä ryhmillä on myös mahdollisuus päästä mukaan seuraamaan oppilasryhmien opetusta käytännössä.

Luontokoululle on myös otettu opiskelijoita työharjoitteluun. Harjoittelussa opiskelija pääsee tutustumaan monipuolisesti luontokoulun toiminnan eri osa-alueisiin. Pääasiallinen rooli on toimia apuopettajana oppilasryhmien kanssa, mutta harjoittelija saa osallistua myös mm. ohjelmien sisällön suunnitteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen.

Kurssit ja tapahtumat

Luontokoululla järjestetään kursseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tiloja vuokrataan pienimuotoisesti myös ulkopuolisille kurssien pitopaikaksi. Otathan yhteyttä suoraan luontokoulun opettajaan, mikäli sinulla on ideoita tai toivomuksia kurssien suhteen.

Tilavuokraus

Luontokoulun tiloja vuokrataan harkinnanvaraisesti ulkopuolisille tahoille esimerkiksi kokousten tai kurssien pitoon. Vuokraaminen on mahdollista vain sellaisina aikoina, jolloin tilat eivät ole luontokoulun omassa käytössä.