På storskarvens meny finns alltid fisk

Norr om Runsala, på den lilla ön Äijäkari häckar över 1 700 storskarvpar. Storskarvarna äter uteslutande fisk och på Erstan intill Runsala ser man ofta jagande fåglar. De fångar fisk genom att dyka till 10–20 meters djup. Näringsbehovet hos en vuxen fågel är drygt en halv kilogram per dag, vilket betyder att under en sommar äter en fågel uppemot 50 kg fisk och storskarvsamhället flera tiotals tusen kilogram. Studier har visat att storskarven oftast äter mört, tånglake eller abborre, som utgör 90 procent av storskarvens näring. Andelarna av de ekonomiskt värdefullare gös och strömming förblir små (4 procent och 1 procent).

Storskarvarnas ö / Bild: Åbo stads miljöskydd
Storskarvarnas ö / Bild: Åbo stads miljöskydd
Diagram över artförhållanden för storskarvens bytesfisk (på finska) / Källa: SYKE
Diagram över artförhållanden för storskarvens bytesfisk (på finska) / Källa: SYKE