Runsalas fladdermöss: Liv på sparlåga

Fladdermössen överlever vintern genom att gå i dvala och spara energi. En lämplig plats där de kan gå i dvala är en tillräckligt skyddad, helst fuktig och där temperaturen förblir nätt och jämt på plus. Olika fladdermössarter trivs på lite olika platser, lämpliga förhållanden kan finnas till exempel i en klippskreva eller jordkällare. Fladdermössen som trivs i Runsala på sommaren kan också flytta bort från ön och tillbringa vintern i en grotta i närheten.

Kroppstemperaturen hos en fladdermus som är i dvala är nära noll och dess hjärta kan slå så lite som endast tjugo gånger i minuten. När de flyger kan fladdermössens puls stiga till uppemot 900 gånger i minuten och vilopulsen varierar mellan 250 och 450. Under dvalan kan andningen avbrytas för så mycket som en halv timme, medan fladdermössen i vaket tillstånd andas med sex sekunders mellanrum. I Runsala går fladdermössen i dvala i ungefär i sex månaders tid.

I Runsala har man påträffat nio av de 13 fladdermusarterna som finns i Finland. Nordfladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus, taigafladdermus och brunlångöra är omväxlande allmänna på ön. Även trollpipistrellen förökar sig numera i Runsala, men större brunfladdermus och sydpipistrell är sällsynta gäster. Stjärnan bland Runsalas fladdermöss är ändå den sällsynta och mycket hotade fransfladdermusen, som inte påträffas regelbundet nästan någon annanstans i Finland än i Åbo.

Brunlångöra / Bild: M. Lappalainen
Brunlångöra / Bild: M. Lappalainen
Nordfladdermöss / Bild: E. Kosonen
Nordfladdermöss / Bild: E. Kosonen