Ursprungliga och nya hjortdjur

Rådjur ser man vanligen på Runsalas åkrar och i skogsbryn samt springandes över vägarna. Rådjur känner man igen på dess smidiga, gasellika struktur, ringa storlek (en fullvuxen väger endast 20–30 kg) och vita, nästan svanslösa spegel. Klövspåren är också de små, bara fem cm. När man första gången hör rådjurets läte är det ett överraskande, grovt skall.

Rådjuret hör till vår natur, men vitsvanshjorten har inplanterats från Amerika på 1930-talet. Den är en främmande art, som snabbt spridit sig i södra Finland. Den förekommer som mest i Tavastland, Nyland och Egentliga Finland; vinterns tjocka snötäcke hindrar utbredningen i norra och östra Finland. Vitsvanshjortens klövspår är betydligt större än rådjurets, 7–12 cm långt.

Hundratals rådjur uppskattas hålla till i Runsala. Stammen har växt sig stor, eftersom deras naturliga fiender inte finns på ön och lövskogar fläckade med odlade gläntor är den livsmiljö som rådjuret föredrar. En så här stor rådjursstam missgynnar ändå ekens förnyelse och öns andra värdefulla växtarter. För att skydda dem jagas rådjur även i Runsala. Det finns betydligt färre individer av vitsvanshjort på ön Emellanåt träffar man också på enstaka älgar i Runsala.

Rådjur / Bild: A. Kuusela
Rådjur / Bild: A. Kuusela
Rådjur / Bild: A. Kuusela
Rådjur / Bild: A. Kuusela
Älg / Bild: A. Kuusela
Älg / Bild: A. Kuusela