Runsalas vinter är full av fåglar

Under vinterdagarna är det liv och rörelse på matningsplatserna, då blåmesar, talgoxar, svartmesar, grönfinkar, steglitser, koltrastar och med god tur även nötväckan fyller sina magar. I ädellövskogen hörs hackspettarnas knackande och i ett hål i en gammal ek kan man se en slumrande kattuggla. Vinterns vanligaste rovfåglar är duvhök, sparvhök och havsörnen som kretsar i skyn.

Så länge havet hålls öppet trivs knölsvanarna, kniporna, storskrakarna och övriga sjöfåglar framför Runsala. Och listan görs längre av sporadiska övervintrare, såsom bofink samt vinterns vandringsflockar, till exempel sidensvansarna, som lockats av den goda bärskörden.

I Runsala övervintrar exceptionellt många olika fågelarter och antalet individer av vissa arter kan stiga högt. Orsakerna till att så många fåglar trivs i Runsala på vintern är öns sydliga läge, mångsidiga livsmiljöer, närheten till havet samt talrika matningsplatser. I Runsala har man gjort vinterfågelräkning alltsedan 1950-talet. Tack vare de långa tidsserierna som producerats med regelbunden räkning, samt flitiga fågelutfärder har man utmärkt kunskap om öns fågelliv på vintern.

Blåmes / Bild: V-M. Suhonen
Blåmes / Bild: V-M. Suhonen
Talgoxe / Bild: A. Kuusela
Talgoxe / Bild: A. Kuusela
Svartmes / Bild: V-M. Suhonen
Svartmes / Bild: V-M. Suhonen
Grönfink / Bild: Åbo stads miljöskydd
Grönfink / Bild: Åbo stads miljöskydd
Steglits / Bild: A. Kuusela
Steglits / Bild: A. Kuusela
Koltrast / Bild: A. Kuusela
Koltrast / Bild: A. Kuusela
Nötväcka / Bild: A. Kuusela
Nötväcka / Bild: A. Kuusela
Pilfinkar / Bild: V-M. Suhonen
Pilfinkar / Bild: V-M. Suhonen
Större hackspett / Bild: V-M. Suhonen
Större hackspett / Bild: V-M. Suhonen
Gråspett / Bild: A. Kuusela
Gråspett / Bild: A. Kuusela
Tretåig hackspett / Bild: A. Kuusela
Tretåig hackspett / Bild: A. Kuusela
Kattuggla / Bild: A. Kuusela
Kattuggla / Bild: A. Kuusela
Sparvuggla / Bild: A. Kuusela
Sparvuggla / Bild: A. Kuusela
Duvhök / Bild: A. Kuusela
Duvhök / Bild: A. Kuusela
Sparvhök / Bild: A. Kuusela
Sparvhök / Bild: A. Kuusela
Havsörn och korpar / Bild: A. Kuusela
Havsörn och korpar / Bild: A. Kuusela
Knipa / Bild: A. Kuusela
Knipa / Bild: A. Kuusela
Storskrake / Bild: A. Kuusela
Storskrake / Bild: A. Kuusela
Bofink / Bild: A. Kuusela
Bofink / Bild: A. Kuusela
Sidensvans / Bild: A. Kuusela
Sidensvans / Bild: A. Kuusela