Runsalas fladdermöss: Flygsäsongen börjar

Runsalas fladdermöss vaknar ur vinterdvalan i april–maj. Då kan man se dem flyga även på dagen, eftersom vårnätterna är ofta kalla och de erbjuder inte tillräckligt med näring för de insektätande fladdermössen. Fladdermusarterna som flyttar i slutet av maj, såsom trollpipistrell, anländer till Finland. Fladdermössen har parat sig under hösten, men befruktningen sker först under våren. Fladdermusen har ingen specifik dräktighetstid, utan dess längd beror på vårens väderförhållanden. Vid varmt väder hittar honan lätt näring och fosterutvecklingen går framåt, men vid svalt och regnigt väder måste honan gå i dvala, vilket försenar eller stoppar fostrets utveckling.

I Runsala har man påträffat nio av de 13 fladdermusarterna som finns i Finland. Nordfladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus, taigafladdermus och brunlångöra är omväxlande allmänna på ön. Även trollpipistrellen förökar sig numera i Runsala, men större brunfladdermus och sydpipistrell är sällsynta gäster. Stjärnan bland Runsalas fladdermöss är ändå den sällsynta och mycket hotade fransfladdermusen, som inte påträffas regelbundet nästan någon annanstans i Finland än i Åbo.

Nordfladdermöss / Bild: E. Kosonen
Nordfladdermöss / Bild: E. Kosonen
Brunlångörat vaknar / Bild: E. Kosonen
Brunlångörat vaknar / Bild: E. Kosonen