Nattens rovdjur väsnas i vårnatten

Kattugglan trivs i lundartade skogar intill åkrar, betesmarker och strandängar. Den behöver djupa hålor att bygga bo i. Runsala med dess gamla ekar är en perfekt livsmiljö för kattugglan och beståndet är särskilt stort här.

Kattugglan är aktiv under natten och sover ofta under dagen på en grankvist eller i en trädhåla. Man kan höra det dallrande parningslätet samt honans jamande svar under milda kvällar på vårvintern eller den tidiga våren. Såsom många andra ugglor hörs kattugglan ändå under alla årstider. Smågnagare ligger högst upp på kattugglans meny, men den äter även grodor och fåglar.

Kattugglan är en sydlig art som hos oss förekommer vid den norra gränsen av sitt utbredningsområde. I själva verkat häckade den första kattugglan i Finland för bara drygt hundra år sedan – just i Åbo. Numera har beståndet växt till över 1 000 par och spridit sig inåt landet i höjd med Villmanstrand–Vasa. Som en platstrogen fågel lider kattugglan av stränga vintrar. I brist på stora naturliga trädhålor har många kattugglor hittat en stor uggleholk att bygga bo i.

Kattuggla (Strix aluco) / Bild: A. Kuusela
Kattuggla (Strix aluco) / Bild: A. Kuusela