Återkommande sångtävling i lunden varje år

Under våren hörs en högljudd fågelkonsert i lundarna. Kvitter, visslingar, trumvirvlar och drillar fyller luften när hannarna låter sin sång ljuda. Deras sång har två syften: locka en lämplig hona till partner och driva bort konkurrerande hannar från ett redan upptaget revir. Den mest intensiva sångperioden varar bara under några veckor; när häckningen närmar sig tystnar sången och paren koncentrerar sig på att sköta om sina ungar. Snart hör man också ungarnas ihärdiga tiggande i lövverket.

Mängden fåglar i Runsalas lundar är exceptionell: här häckar till och med över 1 000 par per kvadratkilometer, när skogarna i Sydvästra Finland i genomsnitt bara har 250 par. Uppenbarligen har ingen annanstans i Finland ett så stort antal häckande fåglar på ett så stort område. Runsala har också utsetts till ett internationellt viktig fågelområde (IBA, Important Bird and Biodiversity Area) specifikt på grund av lundarna. I de frodiga lundarna är det ofta svårt att se småfåglar, men som tur anmäler de tydligt sin närvaro. En majmorgon hörs grön-, trädgårds- och törnsångare, svarthätta samt härmsångare. I skymningen intar näktergalen estraden.

Svartvit flugsnapparunge / Bild: V-M. Suhonen
Svartvit flugsnapparunge / Bild: V-M. Suhonen
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) / Bild: V-M. Suhonen
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) / Bild: V-M. Suhonen
Gransångare (Phylloscopus collybita) / Bild: A. Kuusela
Gransångare (Phylloscopus collybita) / Bild: A. Kuusela
Törnsångare (Sylvia communis) / Bild: V-M. Suhonen
Törnsångare (Sylvia communis) / Bild: V-M. Suhonen
Svarthätta (Sylvia atricapilla) / Bild: A. Kuusela
Svarthätta (Sylvia atricapilla) / Bild: A. Kuusela
Härmsångare (Hippolais icterina) / Bild: A. Kuusela
Härmsångare (Hippolais icterina) / Bild: A. Kuusela
Busksångare (Acrocephalus dumetorum) / Bild: A. Kuusela
Busksångare (Acrocephalus dumetorum) / Bild: A. Kuusela
Näktergal (Luscinia luscinia) / Bild: A. Kuusela
Näktergal (Luscinia luscinia) / Bild: A. Kuusela