Moskogens städsegröna växter får en snabbstart på våren

De städsegröna barrträden – tall och gran – får en snabbstart på våren. De behöver inte vänta på varmare väder för att öppna bladen, utan deras barr börjar genast assimilera och växa när ljuset är tillräckligt och temperaturen är på plussidan. Det samma gäller de marktäckande mossorna som genast är redo för en ny växtperiod. I fältskiktet uppenbarar sig städsegröna lingon ovanför snön med färdiga blad, men blåbären däremot måste vänta en stund innan bladen slår ut. Den kan assimilera litet med dess bladgröna stjälk.