För fågelskärens invånare ger havet och grannarna trygghet

Under våren återvänder livet till skären utanför Runsala när tärnor, måsar, vitkindade gäss och skärens övriga invånare anländer. Storskarvarna har bildat sitt eget samhälle på Äijäkari. Fåglarnas bon och små ungar är bättre skyddade från rovdjur på öar omgivna av vatten än på fastlandet. Extra trygghet får de av att flera ögonpar hela tiden övervakar omgivningen och att alla deltar i att fördriva eventuella inkräktare. Då är luften full av oljud och tärnorna störtar ilsket mot fienden. Man får inte landstiga på fågelskären eller vistas med båt i deras omedelbara närhet under häckningsperioden 15.3–31.7. Ge fåglarna häckningsro och observera dem bara på håll.