Ruissalon rantaniityt

Avoimet rantaniityt ovat syntyneet merenpinnan korkeusvaihteluiden, jäiden liikkeen, niiton ja laidunnuksen seurauksena. Niille on tunnusomaista matala, rannanmyötäisten vyöhykkeiden mukaan vaihteleva heinä- ja ruohokasvillisuus sekä puiden ja pensaiden puuttuminen. Yksittäisiä katajia voi kasvaa siellä täällä. Nykyään merenrantaniittyjen avoimuutta uhkaa rehevöityminen, joka johtaa maiseman pusikoitumiseen, umpeenkasvuun ja luonnon monimuotoisuuden alenemiseen. Ruissalossa, Kansanpuistoon johtavan pyörätien ja rannan välissä sijaitseva merenrantaniitty on edustava. Sitä on hoidettu laiduntamalla vuodesta 1995 lähtien.

Laajat matalat lahdet ovat arvokas ja suojeltu elinympäristö. Krottilanlahti ja Härkälahti Ruissalon eteläosassa ovat tyypillisiä tällaisia matalia merenlahtia, joissa ei ole makean jokiveden, eikä meren virtausten vaikutusta. Niiden pohjat ovat pehmeitä ja rantaviiva ruovikon reunustama. Luonnontilaisessa matalassa lahdessa on runsas ja lajirikas pohjakasvillisuus ja –eliöstö. Siksi lahdet ovat myös linnustollisesti arvokkaita. Parhaiten pääsee tutustumaan Krottilanlahteen sen rannalla sijaitsevasta lintutornista käsin.

Laidunnusta / Kuva: Turun kaupungin ympäristönsuojelu
Laidunnusta / Kuva: Turun kaupungin ympäristönsuojelu