Karja hoitaa perinnemaisemaa

Merenrantaniityt ovat syntyneet niiton ja laidunnuksen sekä meriveden korkeusvaihteluiden ja jäiden liikkeen seurauksena. Lopputuloksena on avoin, monimuotoinen elinympäristö, jossa viihtyvät vaateliaat ja harvinaistuneet, valoa suosivat niittykasvit. Ruissalon edustavin merenrantaniitty on Kansanpuistoon johtavan kevyenliikenteen väylän ja meren välissä.

Monet ennen avoimet merenrantaniityt ovat vuosien saatossa kasvaneet umpeen. Ensivaiheessa kookkaat ruohokasvit syrjäyttävät matalan niittykasvillisuuden, ajan mittaan maisema pusikoituu ja lopulta metsittyy. Avoin niitty muuttuu täysin toisenlaiseksi elinympäristöksi ja sille tyypillinen arvokas lajisto katoaa. Syinä niittyjen katoamiseen ovat niiton loppuminen, laidunnuksen väheneminen sekä ilmasta ja merestä tuleva ravinnekuormitus. Niittyjä suojellaan raivaamalla ja palauttamalla niille laidunnus tai niitto. Puuston poistaminen tai harvennus lisää valon määrää ja laiduneläimet pitävät liian kasvillisuuden kurissa syömällä. Samalla niiden sorkat rikkovat sopivasti maanpintaa. Lisääntyvä valo ja paljaan maan laikut saavat lajimäärän kasvuun ja niittylajit voivat palata paikalle. Karjalla on siten tärkeä luonnonsuojelutehtävä ja samalla elvytetään perinteistä laidunnuskulttuuria.

Laiduntavaa karjaa / Kuva: E. Kosonen
Laiduntavaa karjaa / Kuva: E. Kosonen