Avoin niitty on kahlaajien mieleen, vesi- ja ruovikkolinnut suosivat matalia merenlahtia

Avoin merenrantaniitty tarjoaa kahlaajalinnuille oivan levähdys- ja ruokailupaikan muuttomatkan varrella. Osa niistä jää Ruissalon niitylle myös pesimään. Esimerkiksi töyhtöhyypät lentävät näyttävää soidintaan keväisen merenrantaniityn yllä ja punajalkaviklon äänekäs huuto kiirii korvaan. Pienemmistä varpuslinnuista niittykirvinen pesii yhä saaren rantaniityillä, mutta ennen yleinen keltavästäräkki on pesimälinnustosta lähes kadonnut.

Matalat lahdet ovat vesilintujen mieleen ja ruovikkolinnut viihtyvät niitä reunustavissa ruovikoissa. Esimerkiksi Krottilanlahdelta silmä tai korva tavoittaa keväällä tukkasotkia, silkkiuikkuja, heinäsorsia ja joskus punasotkan tai uivelon. Voipa merikotkakin tehdä ylilennon saaliin toivossa. Ruovikossa viihtyvät ruoko- ja rytikerttunen sekä pajusirkku. Myöhemmin keväällä tarkka korva voi tavoittaa rannasta myös punavarpusen vihellyksen.

 

Niittykirvinen (Anthus pratensis) / Kuva: V-M. Suhonen
Niittykirvinen (Anthus pratensis) / Kuva: V-M. Suhonen
Punajalkaviklo (Tringa totanus) / Kuva: A. Kuusela
Punajalkaviklo (Tringa totanus) / Kuva: A. Kuusela
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) / Kuva: A. Kuusela
Silkkiuikku (Podiceps cristatus) / Kuva: A. Kuusela
Silkkiuikku pesällään / Kuva: V-M. Suhonen
Silkkiuikku pesällään / Kuva: V-M. Suhonen
Sinisorsapari (Anas platyrhynchos) / Kuva: V-M. Suhonen
Sinisorsapari (Anas platyrhynchos) / Kuva: V-M. Suhonen
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) / Kuva: V-M. Suhonen
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) / Kuva: V-M. Suhonen
Pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus) / Kuva: V-M. Suhonen
Pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus) / Kuva: V-M. Suhonen
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) / Kuva: V-M. Suhonen
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) / Kuva: V-M. Suhonen