I moskogarna trivs Finlands vanligaste fågelarter, lövsångaren och bofinken

Moskogarna är Finlands vanligaste skogstyp. Därför är det naturligt att fåglarna som trivs där också hör till Finlands vanligaste. Toppositionen intas av bofinken, vars bestånd uppskattas bestå av cirka 7,5 miljoner par, som god tvåa kommer lövsångaren.

Det rikliga fågelbeståndet i moskogen beror på skogstypen: flest fåglar finns i lundartade och friska moskogar, färre i karga moskogar. I genomsnitt är fågeltätheten i moskogarna i Södra Finland ungefär 200 par per kvadratkilometer, dvs. betydligt mindre än de 1 000 paren i Runsalas lundar. Men nog ljuder det i moskogarna också under våren! Förutom bofink och lövsångare hör man också ofta trädpiplärka, rödhake, kungsfågel, rödvingetrast, taltrast, talgoxe och blåmes. I skymningen flyger den långnäbbade morkullan upp från marken och påbörjar sin spelflykt som den ackompanjerar med ett rullande orr-orr-orr samt vassa psitt.

Bofink (Fringilla coelebs) / Bild: A. Kuusela
Bofink (Fringilla coelebs) / Bild: A. Kuusela
Lövsångare (Phylloscopus trochilus) / Bild: A. Kuusela
Lövsångare (Phylloscopus trochilus) / Bild: A. Kuusela
Rödhake (Erithacus rubecula) / Bild: V-M. Suhonen
Rödhake (Erithacus rubecula) / Bild: V-M. Suhonen
Kungsfågel (Regulus regulus) / Bild: V-M. Suhonen
Kungsfågel (Regulus regulus) / Bild: V-M. Suhonen
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) / Bild: Åbo stads miljöskydd
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) / Bild: Åbo stads miljöskydd
Rödvingetrast (Turdus iliacus) / Bild: A. Kuusela
Rödvingetrast (Turdus iliacus) / Bild: A. Kuusela
Taltrast (Turdus philomelos) / Bild: A. Kuusela
Taltrast (Turdus philomelos) / Bild: A. Kuusela
Talltita (Poecile montanus) / Bild: V-M. Suhonen
Talltita (Poecile montanus) / Bild: V-M. Suhonen
Svartmes (Periparus ater) / Bild: V-M. Suhonen
Svartmes (Periparus ater) / Bild: V-M. Suhonen
Trädpiplärkans (Anthus trivialis) bo / Bild: E. Kosonen
Trädpiplärkans (Anthus trivialis) bo / Bild: E. Kosonen