Ängen blommar på högsommaren

I det skogrika Finland är en somrig äng en välkommen omväxling i landskapet: öppenhet, låg växtlighet och blommor! Ängarnas – dvs. torra gräsmarkers – växtarter har anpassat sig att leva i en näringsfattig och ljus omgivning. Under högsommaren, i solens hetta, blommar de bjärt. Insektspollination är ett levnadsvillkor för ängsblommorna och därför hör skalbaggar, steklar och andra surrande småkryp hemma på den blommande ängen. Sensommarens torka får ofta växterna att vissna, men vid det laget har nya frön redan mognat och fallit till marken för att vänta på nästa sommar.