En sval början på sommaren kan ta bären ur skogen

Dvärgbuskarna – blåbär och lingon – trivs i moskogar. Blåbäret som trivs i friska moskogar blommar i slutet av maj med små röda och vasformade blommor. Sommarens bärskörd beror på lyckad blomning; en sval period minskar antalet pollinerare och i värsta fall kan frosten helt förfrysa blommorna. För det mesta finns denna risk inte på öarna så i Runsala får man smaka på blåbär från juli och framåt. Lingon som växer på torrare moar blommar först i juni när vädret vanligtvis redan är somrigare och därför är det ofta säkrare med lingonskörden än med blåbärsskörden.