De mindre vattendragen sjuder av liv

I början av sommaren värms havsvattnet långsamt och tidvis blandar vindarna ännu med kallare vatten från djupet. Däremot värms små dammar snabbt, eftersom de är grunda och vattnet inte byts ut så ofta. De är också näringsrika och sålunda erbjuder de redan i början av sommaren utmärkta förhållanden för fortplantning och tillväxt. Snart vimlar grodornas, paddornas och vattensalamandrarnas yngel under ytan. Oräkneliga ryggradslösa djur trivs såväl under som ovanför ytan. Mindre vattendrag kan förutom värme och näring, erbjuda även en tredje fördel: de saknar ofta fisk, varpå rovdjuren är färre.