Vackraste sommaren vid havsstranden

En stilla havsvind susar i den täta vassen på vikens stränder och havet glittrar i solen. Strandvattnet har redan blivit så varmt att vårens kyla har glömts bort och även kvällarna är behagligt varma. Häckningssäsongens intensivaste skede är förbi och nu är det dags för tillväxt. Täta fiskyngelstim kryssar fram i det grunda vattnet intill stranden i jakten på mat, sjöfågelkullarna och deras mödrar är ute på samma ärende och från vassruggen hörs tättingungarnas gälla kontaktrop. Utom räckhåll för ögon och öron lever bottenväxterna och -djuren sin egen sommar på samma sätt växande och förökande.

På den öppna havsstrandängen betar korna sömnigt, men de har en viktig uppgift. Deras klövar och hungriga munnar hindrar ängen från att växa igen och håller den öppen. På så sätt bevaras den krävande ängsväxtligheten och fågelarterna som kräver öppna häckningsmiljöer.