Runsalas ängar och gräsmarker

Ängar och gräsmarker är öppna livsmiljöer som har uppstått till följd av betesgång och höbärgning. De kallas kulturbiotoper, där det efter århundraden av användning har utvecklats en särpräglad och rik mångfald av arter som tydligt skiljer sig från den övriga miljön. Förändringarna i jordbruket och samhället har satt press på kulturbiotoperna och deras andel har minskat till en bråkdel jämfört med tidigare. Till följd av detta har även deras arter blivit hotade; av Finlands alla hotade arter lever en fjärdedel på just kulturbiotoper, speciellt på torra ängar, dvs. gräsmarker. Återstående ängar bevaras genom röjning, slåtter och betesgång.

Äng / Bild: E. Kosonen
Äng / Bild: E. Kosonen
Gräsmark / Bild: J. Lampinen
Gräsmark / Bild: J. Lampinen
Gräsmark / Bild: J. Lampinen
Gräsmark / Bild: J. Lampinen
Luddhavre (Helictotrichon pubescens) på ängen / Bild: J. Lampinen
Luddhavre (Helictotrichon pubescens) på ängen / Bild: J. Lampinen