Köldfrusna strandängar och fågelvikar

På vintern är strandängen stillsam. Den gulnade vassen som vaggar i vinden är det enda minnet av sommaren, som var någon gång för länge sedan. Blåmesarna som äter i vassen ger liv år det lugna landskapet och under milda vintrar kan man i Runsala träffa på skäggmesen med dess exotiska utseende. I klibbalarna på stranden äter flockar av gråsiskor och grönsiskor och med lite tur kan vandraren upptäcka den stillsamma mindre hackspetten på insektsjakt på en alstam.

Bladvassen är en s.k. vinterståndare som frigör sina frön i vinden först då vintern kommit. Dess frön sprids mera hinderslöst på den isiga och snöiga slätten än under växtperioden, vilket ökar möjligheterna att hamna på en ny växtplats. Bladvassbeståndet är mångårigt och övervintrar som rotstock i bottenleran.