Istäcket isolerar och håller mindre vattendrag smälta under vintern

De första riktiga köldnätterna täcker Runsalas dammars stränder med frost. Det frusna vattnet ligger svart, orörligt i sina vita ramar. Då kölden fortsätter kryper ett skirt isskimmer från stränderna mot mitten och slutligen täcker istäcket dammen helt. Vattnet under isen och snön är skymningsmörkt och bokstavligen iskallt. Is- och snötäcket isolerar ändå, vilket gör att vattnets temperatur hålls på plussidan även när det är smällkallt.

Trots stränga förhållanden finns det stilla liv i dammen även på vintern. Grodor och salamandrar d.v.s. vattenödlor övervintrar på bottnen och kan till och med röra på sig lite. Även ryggradslösa djur lever på sparlåga eller är helt i vila. En stor del av dem övervintrar även som ägg. Till följd av en lång köldperiod kan den grunda dammen frysa ända till bottnen och då slutar det dåligt för övervintrarna.