Vintern är tystnadens tid på fågelskären

När havet fryser tvingas även de sista sjöfåglarna, knölsvanarna och måsarna att flytta längre söderut. Nu börjar den tysta vintern på Runsalas fågelskär. Den hårdnande kölden gör istäcket tjockare på skärets stränder och från himlen faller snö. För det mesta sopar ändå vinden skäret bart och den bildar drivor av lössnö i små skyddade hålor. Den karga naturen som omger det frusna havet är oskyddad och på vintern är dess förhållanden stränga.