Vintern är såningstid för många ängsväxter

En del av växterna som blommat på sommaren sprider sina frön först mitt i kalla vintern. Därför sticker deras torkade och döda stjälkar upp ur den vita snön på blåstens och yrvädrets nåder – därav det beskrivande namnet vinterståndare. Vanliga vinterståndare är till exempel strätta, älggräs, renfana och gullris. De fäller sin frön så att vinden kan blåsa och virvla dem längs snön. På en jämn och obehindrad snö sprids fröna betydligt längre från sina moderplantor än när marken har smält, då underlaget är ojämnt och fullt av hinder. Som bonus kan smältvattnet från snön ännu erbjuda fortsatt skjuts på våren.