Isvintern hör till årets gång även i Runsala

Vinterkölden kyler havets ytvatten till runt noll grader. Isläggningen börjar i den inre skärgårdens skyddade vikar och när en mild frostperiod inträffar dras havet snabbt ihop till en spegelblank is. Erstans stränder får ett bestående istäcke i genomsnitt i mitten av januari och istäcket avlägsnar sig vid gränsen mellan mars–april. Under en genomsnittlig vinter räcker alltså isen i ungefär 90 dagar, men vid milda vintrar kan ”istiden” bli betydligt kortare. I och med att klimatförändringen fortskrider blir de ordentliga isvintrarna allt mer sällsynta.