Naturen under vattenytan i Runsala

Ön Runsala ligger intill fastlandet i de inre delarna av det stora Skärgårdshavet. Den vidsträckta Erstan gör ändå omgivningen maritim; en nästan 20 km lång öppen havsfjärd går från Runsalas udde mot sydväst ända till Själö. Erstan är också djup, vid Runsala är vattendjupet 50 meter och längre söderut är det upptill 90 meter. Dessa är exceptionella djup i inre skärgården.

Under ytan finns det mångsidigaste livet i närheten av stranden, i det grunda vattnet. Där finns ljus, värme och näring för olika algtyper och kärlväxter. De ansvarar för primärproduktionen samt erbjuder näring och skydd för små och stora vattendjur. I Runsalas kustvatten förekommer de hos oss vanliga fiskarterna, såsom gädda, abborre, gös, braxen, mört och strömming. Har kan man också se gråsälen fiska.

Gäddor / Bild: A. Kuusela
Gäddor / Bild: A. Kuusela