Svartmunnad smörbult och vitfingrad brackvattenskrabba har erövrat Runsalas kustvatten!

Rubriken är som lämpad för kvällstidningarnas löpsedlar, men tyvärr är det så här. Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) och vitfingrad brackvattenskrabba (Rhithropanopeus harrisii) är nya främmande arter som inte tillhör våra ursprungliga arter och som på 2000-talet troligtvis har kommit hit som fripassagerare med sjöfarten. De har snabbt spridit sig under ytan och hotar nu ursprungliga arter och i värsta fall hela vattenekosystemets funktion. Tyvärr är det i praktiken omöjligt att utrota en skadlig främmande art när den en gång har sluppit i havet och snabbt etablerat sig där.

Den lilla två centimeter långa vitfingrade brackvattenskrabban kommer från Nordamerika och den hade inte med egna krafter kunnat ta sig över den väldiga Atlanten. Troligtvis har de första individerna kommit hit med fartygens ballastvatten. Finlands första vitfingrade brackvattenskrabba hittades 2009 och nu har arten spridit sig till Åbo, Nådendal och S:t Karins. Det finns en risk att den konkurrerar med de ursprungliga arterna om näring om den blir mer allmän. Dessutom täpper krabborna igen vattenintag och stör fisket genom att äta fisk direkt ur näten samt trassla till dem.

Svartmunnad smörbult är en bottenfisk som kommer från området kring Svarta havet och Kaspiska havet, och som har kommit hit som oönskad gäst med sjöfarten. Arten upptäcktes för första gången i S:t Karins 2005 och nu har man redan hittat den i närheten av 12 hamnar längs vår kust. Svartmunnad smörbult är en aggressiv fisk som trivs i kustvattnen och som äter andra fiskars rom och yngel. När den sprider sig kan den ha en inverkan på deras bestånd och uppröra förhållandet mellan arterna.

Vitfingrad brackvattenskrabba / Bild: E. Kosonen
Vitfingrad brackvattenskrabba / Bild: E. Kosonen
Svartmunnad smörbult / Bild: E. Kosonen
Svartmunnad smörbult / Bild: E. Kosonen