Våren är fiskarnas lektid

Vårsolen smälter isen och slutligen spricker istäcket som täckt Erstan och Runsalas kustvatten. Ljuset tränger ner i vattnet och börjar värma det. Fiskarna har väntat på denna stund under hela den långa vintern – snart är det lektider. Gäddorna (Esox lucis) är de första att söka sig till de varma grunda kustvattnen och leker i april–maj. Abborrarna (Perca fluviatilis) leker senare i lite djupare vatten och strömmingen (Clupea harengus membras) har sina standardplatser längs Erstans kanter. Gösen (Sander luciaperca) har inte riktigt lika bråttom, utan den har tålamod att vänta till början av sommaren, till maj.

Ett undantag från fiskarna som förökar sig under våren utgör havsöring (Salmo trutta) och lax (Salmo salar), som under sommaren och tidig höst simmar förbi Runsala till Aura å och leker först när hösten kommer på lämpliga platser i forsarna.

Strömmingens lek är vårens höjdpunkt i Erstan. Strömmingstimmen kommer längre bort ifrån skärgården för att varje år leka på samma platser i närheten av stranden. Därför fångas strömming fortfarande på traditionellt sätt här med ryssja. Tyvärr har övergödningen i inre skärgården och förorenade lekplatser försämrat strömmingens möjligheter att föröka sig.

Bild: E. Kosonen
Bild: E. Kosonen