Ruissalo kohoaa merestä

Ruissalon perusrakenne on syntynyt jääkauden ja sitä seuranneiden Itämeren järvi- ja merivaiheiden aikana, jolloin syvät murroslaaksot, jyrkät harju- ja moreenimuodostumat ja tasaiset savikot syntyivät.

Ruissalon korkeimmat huiput kohosivat merestä noin 5400 vuotta sitten. Nämä kallioiset mäkialueet ovat olleet meriveden huuhtomia kareja ja osittain puuttomia. Huuhtoutunut moreeni on sen sijaan kasautunut monien mäkien rinteille rantakerrostumiksi. Aallokon ja merivirtojen synnyttämiä ovat myös Saaronniemen eteläisimmän osan niemenkärkien vedenalaisena jatkeena olevat hiekkasärkät. Mannerjäätikkö on tuonut Ruissaloon myös suuria kivilohkareita. Ruissalon suurista siirtolohkareista tunnetuin on Kukkarokivi, joka sijaitsee Ruissalon läntisimmän kärjen pohjoispuolella meressä ulottuen 17 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Maankohoaminen muuttaa Ruissalon maisemaa edelleen. Ruissalo kohoaa merestä 4-5 mm vuodessa eli puoli metriä vuosisadassa.